Diensten
  Biomassa
Informatie analyse naar de invoering van de Hernieuwbare Energie richtlijn


Portolis heeft als onderdeel van een internationaal consortium een studie contract gewonnen om een analyse uit te voeren naar de informatiebehoefte als gevolg van de aankomende hernieuwbare energiebronnen richtlijn. De analyse moet handvatten geven aan de opstellers van de richtlijn om de administratieve last van biomassa producenten (met name boeren) te minimaliseren.
In de richtlijn Hernieuwbare Energie (hier via SenterNovem te downloaden) wordt geeist dat de productie van deze hernieuwbare energie op duurzame wijze moet plaatsvinden, zoals onder andere een minimum reductie aan de uitstoot van broeikasgassen. Annex V van de richtlijn geeft standaard cijfers voor die reductie. Maar wie daar geen genoegen mee wil nemen, bijvoorbeeld door inspanningen om de reductie te vergroten, moet zelf via een formule die reductie uitrekenen. De studie gaat onder andere aanbevelingen geven hoe deze formule is uit te rekenen.
Voor de studie wordt ook een enquete naar boeren in Nederland gestuurd. De boeren die aangeschreven worden hebben allen reeds energiegewassen verbouwd en zijn zodoende al enigszins op de hoogte. Zij kunnen waarschijnlijk als geen ander de gevolgen van invoering van de nieuwe richtlijn inschatten.

Zodra de resultaten door de opdrachtgever worden vrijgegeven, worden deze hier op deze pagina gepubliceerd.
voor meer informatie mail naar: biomassa@portolis.nl