Geomatica
Introductie geomatica
Geomatica voor u
Publicaties
Links en communities
  Geomatica
De boer en z'n coordinatenGeo-informatie neemt in onze samfoto voorkant van het boekje De Boer en z'n Coordinatenenleving een steeds belangrijkere
plaats in. Zo zijn we al helemaal gewend aan navigatiesystemen om in de auto de weg te vinden. In de agrarische sector maakt de geo-informatie
ook een opmars. Informatie-uitwisseling over percelen gebeurt digitaal, tractors zijn voorzien van apparaten om allerlei werktuigen aan te sturen,
geo-informatiesystemen houden de verspreiding van besmettelijke dierziekten in de gaten, en boeren kunnen er ook mee bepalen waar ze het best natuur kunnen ontwikkelen.
'De boer en z'n coordinaten' geeft een overzicht van toepassingen van geo-informatie in de landbouw, nu en in de nabije toekomst. Het is geschreven door Martin Woestenburg, Henk Janssen en Tamme van der Wal.

bestellen: Als u interesse heeft in het boekje, mail dan naar info@portolis.nl. U krijgt het boekje dan opgestuurd.