Portolis
Innovatieprojecten
Kennisoverdracht
Benchmarking
Verkenning
    en onderzoek

Detachering
    project management

  Diensten
Verkenning en onderzoek


Portolis voert verkenningen en onderzoek uit naar speciale onderwerpen in GeoICT, Spatial Data Infrastructures, satellietnavigatie en gerelateerde onderwerpen.

De invoering van de nieuwe "renewables directive" van de Europese Unie vergt van producenten van bio-energie dat zij aantonen dat de biomassa duurzaam is geproduceerd. Portolis voert een informatie-analyse uit naar de informatievoorziening van diverse bio-energie ketens in Nederland met het oog op deze duurzaamheidscriteria.

In opdracht van Wageningen Universiteit werkt Portolis aan een onderzoek naar de behoefte aan geo-informatie in het landelijk gebied.

Portolis voert een studie uit naar de mogelijkheden van precisielandbouw in de uitvoering en controle op het Europees landbouw- en milieubeleid.